בנקים למשכנתאות

בנק למשכנתאות הוא כל גוף בנקאי או פיננסי שקיבל מבנק ישראל אישור להעניק הלוואות משכנתא.

בעבר פעלו במערכת הבנקאית בישראל בנקים למשכנתאות ייעודיים שפעלו כחברות עצמאיות ונפרדות מהבנקים המסחריים הגדולים (למרות שהיו בבעלותם) אך כיום ניתן לראות מיזוג של פעילותם של אותם בנקים למשכנתאות עם חברות האם שלהם, הבנקים הגדולים, ומתן שירותי משכנתאות במסגרת יתר שירותי הבנקאות המסחרית.

השירות של בנקים למשכנתאות

על פי רוב, השירות של בנקים למשכנתאות, בין אם מדובר על בנקים ייעודיים לתחום המשכנתאות בלבד או כחלק ממערך הבנקאות הרגיל, הוא יחסית דומה. בנקים למשכנתאות בישראל מציעים לציבור את אותם סוגי משכנתאות ברוב המקרים כאשר ישנם בנקים מסוימים שמציעים מוצר ייחודי להם מבחינת מסלול המשכנתא ושאר משתנים. בנקים למשכנתאות מציעים לציבור מגוון מסלולי משכנתא שונים בעלי מרכיבים שמשפיעים על עלות המשכנתא כמו ריבית, הצמדה, שיטות החזר, אחוזי מימון וכדומה.

המסלולים העיקריים שמוצעים על ידי בנקים למשכנתאות הם:

•    משכנתא בריבית משתנה צמודה למדד
•    משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד
•    משכנתא על בסיס ריבית הפריים (ריבית משתנה, ללא הצמדה)
•    משכנתא בריבית קבועה וללא הצמדה – "משכנתא בטוחה"
•    משכנתא צמודת מט"ח בריבית ליבור

כאשר שיטות ההחזר הזמינות הן על פי לוח שפיצר (קרן וריבית כל חודש), גרייס חלקי או מלא (הלוואות בלון) והלוואות גישור.

בפועל כמעט כל הבנקים המסחריים מציעים שירותי בנקים למשכנתאות והשוואת התנאים וההצעות בכמה שיותר בנקים לפני לקיחת המשכנתא היא הכרחית ועשויה להיות קריטית מבחינת העלויות.

בנק לאומי למשכנתאות

אחד מבין שני בנקים למשכנתאות שעדיין פעיל ונחשב חברה נפרדת מחברת האם, שהיא כמובן בנק לאומי. הבנק פעיל במסגרת סניפים רגילים של בנק לאומי ומציע שירותי משכנתאות למימון רכישת נכסי נדל"ן. לאומי למשכנתאות מפעיל 5 נציגויות שאינן בסניפי בנק לאומי, כאמור, לצמד פעילות נרחבת בתוך הסניפים הרגילים.

בנק דיסקונט למשכנתאות

גם מוגדר חברה נפרדת מבנק האם - דיסקונט, דיסקונט למשכנתאות הוא חברת בת בבעלות מלאה של דיסקונט והוא מספק שירותי בנקים למשכנתאות במסגרת סניפי דיסקונט הרגילים. תופס כ-15% מנתח שוק המשכנתאות בישראל.

בנק מרכנתיל

למרות שמרכנתיל הוא בנק ששייך לקבוצת דיסקונט, הוא פעיל עצמאית ומספק שירותי בנקים למשכנתאות במסגרת סניפי הבנק – לא דרך דיסקונט למשכנתאות אלא באופן פנימי, מהווה למעשה מתחרה לבנק הראשי בקבוצה.

בנק משכן מקבוצת בנק הפועלים

בעבר משכן היה אחד מאותם בנקים למשכנתאות שהיו חברה נפרדת ועצמאית אך כיום הוא פועל תחת פעילותו הכללית של בנק הפועלים ואינו נחשב חברה נפרדת. שירותי המשכנתאות של משכן – פועלים משכנתאות ניתנים במסגרת הסניפים הרגילים. מציע גם מסלול ייחודי של משכנתא ירוקה.

בנק מזרחי טפחות – המוביל מבין כל הבנקים למשכנתאות

השחקן המוביל בשוק המשכנתאות. בעבר בנק טפחות פעל בנפרד לחלוטין כבנק משכנתאות בלבד אך שני הבנקים מוזגו וכעת מציעים שירותי משכנתאות במסגרת סניפי מזרחי-טפחות המאוחדים. טפחות תמיד היה בבעלות קבוצת מזרחי. כמו כן, בשנת 2010 בנק אדנים, שהיה בנק ייעודי למשכנתאות, מוזג במלואו אל תוך מזרחי-טפחות וכיום אדנים אינו קיים יותר כמותג עצמאי. פעיל גם בסניפי בנק יהב.

הבינלאומי למשכנתאות

מספק שירותי בנקים למשכנתאות כחלק מקבוצת הבינלאומי, במסגרת הסניפים הרגילים ועבור כל הבנקים הקטנים בקבוצה. בעבר נקרא בנק עצמאות.

בנק ירושלים

בנק מסחרי קטן אך שמתמקד ומתמחה בשירותי בנקים למשכנתאות, פעיל באמצעות כ-10 סניפים ומציע את כל מסלולי המשכנתא המקובלים.

בנק אגוד

הבנק השישי בגודלו בישראל מציע שירותי בנקים למשכנתאות והוא מרחיב פעילות זו בכל שנה.


מאמרים אחרונים

קישורים
- ביטוח משכנתא
- תמ"א 38
- משכנתא חוץ בנקאית
- העברת חשבון בנק


תנאי שימוש

מפת האתר
כל המידע על בנקים למשכנתאות בישראל