גמלת סיעוד ביטוח לאומי - חוק סיעוד


חוק סיעוד המעוגן בחוק הביטוח הלאומי מאפשר לכל אדם הזקוק לעזרה בטיפול סיעודי בבית להגיש בקשה לתביעה לגמלת סיעוד. קשישים רבים מוצאים את עצמם מתקשים לבצע פעולות יום- יומיות או זקוקים להשגחה בביתם.

גמלת סיעוד היא גמלת שירותים אותה ניתן לבחור ממגוון שירותים הניתנים לקשישים עומדים בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד המפורטים במאמר זה. גמלה זו ניתנת בעין (כלומר - ניתן לקבל שירותים בחינם) ולא בכסף. את השרות מקבל הקשיש מחברות סיעוד המאושרות על ידי הביטוח הלאומי.

אין קשר בין גמלת סיעוד לביטוח סיעודי פרטי - להרחבה - עמוד ביטוח סיעודי

תנאים לקבלת גמלת סיעוד - חוק סיעוד

 להרבה בנושא - גמלת סיעוד, חוק סיעוד באתר מרכז מידע גיל הזהב

 • הקשיש הגיע לגיל פרישה - גיל הפרישה בשנים האחרונות שונה ועולה בהדרגה לנשים לגיל 64 ולגברים לגיל 67.
 •  עמידה במבחן הכנסות - התנאי לקבלת גמלה מלאה שהכנסתו החודשית של הקשיש אינה עולה על סכום השכר הממוצע במשק, התנאי לקבלת חצי גמלה שהכנסתו של הקשיש אינה עולה מעל אחד וחצי מסכום ממוצע השכר במשק. במידה ומדובר בבני זוג לקבלת מלגה מלאה סכום הכנסתם אינה עולה על פעם וחצי ובקבלת חצי מלגה לא תעלה הכנסתם על פעמים ורבע מסכום ממוצע השכר במשק.
 • אי קבלה של קצבה אחרת – במידה ואדם מקבל קצבה מטעם הביטוח הלאומי או משרד האוצר קצבה מיוחדת לנכה כללי או נכה עבודה. במידה וכן יוכל הקשיש לבחור בין גמלה זו לגמלת הסיעוד.
 • מגורים בקהילה – תנאי לקבלת המלגה הוא קשיש הגר בביתו או במוסד שאינו מוגדר כמוסד סיעודי. מגורים במוסד סיעודי, במחלקה סיעודית או מחלקה לתשושים איינה מאפשרת קבלת גמלת סיעוד.
 • מבחן תפקוד - בודקת את מידת תלותו של הקשיש בעזרה בפעולות היום- יום (הלבשה, רחצה, אכילה, ניידות ושליטה על הסוגריים), במידת ההשגחה לה זקוק הקשיש. נבדקים במבחן הבנה של הקשיש, שליטה מוטורית התמצאות במרחב ועוד.

שירותים הכוללים גמלת סיעוד

קשיש הזכאי לגמלת סיעוד יוכל לקבל את השירותים אליהם הוא נזקק מתוך רשימה סגורה. במידה ואין שירותים אלו זמינים באזור מגוריו של הקשיש יוכל הקשיש לקבל תמורה כספית בהתאם לגובה הגמלה. ניתן לנצל את השירותים בהתאם לגובה הגמלה. להלן רשימת השירותים:

 • קבלה של מטפל או מטפלת סיעודית בביתה קשיש לקבלת עזרה בפעולות היום- יומיות, סיוע בניהול משק הבית והשגחה.
 • ביקור במרכזי יום לקשישים.
 • התקנת משדר מצוקה.
 • שירותי כביסה.
 • אספקת מוצרי ספיגה חד – פעמיים - חיתולים למבוגרים.
 • השתתפות במימון עובד זר סיעודי.

ישנם מקרים בהם ניתן לקבל גמלת סיעוד לא באמצעות הענקת שירותים אלא באמצעות העברת הסכום במישרין לזכאי. במקרים בהם הזכאי גר עם בן משפחה ובנוסף אין באזור מגוריו שירותי סיעוד היכולים לספק לו את השירותים או שלא סופקו במהלך 60 מהיום שבו ניתן לקשיש גמלת הסיעוד – יהיה הקשיש זכאי לקבלת את הגמלה בכסף.

במקרים בהם ישנם שירותים הניתנים לזכאי אף הוא סירב לקבלם מסיבה לא סבירה, עלול הזכאי לאבד את הגמלה בכסף.

שיעורי גמלה סיעוד בהתאם למצב התפקודי

שיעור גמלת סיעוד נקבעת בהתאם למבחן תלות שנעשה לקשיש: בהתאם לציון במבחן ניתנים אחד משלושה שיעורי גמלה

93/4 שעות שבועיות – ניתנת למי שנמצא זקוק לעזרת הזולת בחלק מפעולות היום- יומיות ולמי זקוק להשגחה.

16 שעות שבועיות – ניתנת למי שנמצא תלוי בעשייה של רוב פעולות היום- יומיות, או זקוק להשגחה ברוב שעות היום.

18 שעות שבועיות – ניתנת למי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום וזקוק להשגחה מתמדת.

הגשת תביעת גמלת סיעוד


כדי לקבל גמלת סיעוד יש להגיש למוסד לביטוח הלאומי טופס תביעה לגמלת סיעוד. יש להגיש עם הטופס תעודת רופא המציינת את מצבו הרפואי של הקשיש וטופס תביעה אישורים אודות הכנסות. טופס הבקשה יכול להגיש אדם המייצג את הקשיש כגון בן משפחה, אנשי מקצוע וכו'.

במקרים בהם התביעה נידחת ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה.

במקרים בהם נקבע גמלת סיעוד שאינן מקובל על הזכאי, ניתן לערער על ההחלטה ל"ועדה לערערים", תוך שישה ימים מרגע קבלת הגמלה. בערר יש לציין את נימוקי הערר. יש להגיש את הערר באמצעות הביטוח לאומי. במקרה והזכאי אינו יכול להגיש בעצמו מפאת ליקויו יוכל להגיש בן משפחה עובד סוציאלי או מכר אחר קרוב.

כמוכן במקרים בהם יש התדרדרות במצבו של הקשיש ניתן לבקש בדיקה מחודשת על מנת לבדוק מחדש את רמת תלותו של הקשיש בביצוע פעולות היום- יומיות. לשם כך יש להמציא מסמכים המעידים על השינוי שחל בבריאותו. אין הגבלה לזמן הגשת הבקשה לבדיקה מחודשת.1. זמן המתנה שאלה
ישראל (07.05.2009)מאמרים אחרונים

קישורים
- משכנתא הפוכה
- קופות חולים
- ניהול תיק השקעות
- ציוד רפואי
- העל על ביטוח סיעודי


תנאי שימוש

מפת האתר
הידעת? חוק סיעוד מאפשר קבלת מטפלת סיעודית למספר שעות בשבוע במימון מלא של המוסד לביטוח לאומי! אם אתם עומדים בתנאים המפורטים במאמר זה תוכלו לקבל טיפול סיעודי