דיור ציבורי

לכל אדם הזכות להתגורר בכבוד בדירה משלו. הדיור הציבורי מיועד לאוכלוסיה בעלת קשיים סוציו אקונומיים, אשר מונעים ממנה את האפשרות לקורת גג. זכאות לדיור ציבורי ניתנת לאזרחים העומדים בתנאי הזכאות שקבע משרד הבינוי והשיכון.

הדירות הנכללות בדיור הציבורי הינן דירות המושכרות בעלות נמוכה מאד וגובה שכר הדירה נקבע על פי חישוב הכנסותיהם של השוכרים. התנאי הבסיסי לזכאות הינו שהמבקש לא מחזיק בבעלות על דירה או חלק ממנה. בישראל קיימות כיום למעלה משבעים אלף דירות המשמשות עבור דיור ציבורי ומנוהלות על ידי חברות אכלוס מטעם משרד הבינוי והשיכון. חברות אכלוס לדוגמא הינן עמידר, עמיגור, פרזות, חלמיש ושקמונה. מספר הדירות המוגבל יוצר לעיתים קרובות רשימת המתנה ארוכה למבקשים זכאות לדיור הציבורי.

זכאות לדיור ציבורי בקרב קשישים

החוק מסייג את אוכלוסיית גיל הזהב בישראל וקובע כללים יחודיים לזכאותה לדיור ציבורי. ברשימת הזכאים נמנים זקנים שאשר אין בבעלותם (מלאה או חלקית) דירה, ובתנאי שהם חיים ומתקיימים מקצבת הזקנה של הביטוח הלאומי בלבד. עוד זכאים לדיור ציבורי זקנים המרותקים לכיסא גלגלים או בני משפחה בהן אחד מבני הזוג מרותק לכיסא גלגלים. זכאות זו מותנית בכך שהכנסות המשפחה אינן עולות על השכר הממוצע במשק ואין הם בעלים של דירה. זוג נשוי אשר אחד מהם נכה בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים ומעלה זכאים גם הם לדיור ציבורי (במידה ואין בבעלותם דירה).

רכישת דירה בדיור ציבורי

משרד הבינוי והשיכון קבע מספר קריטריונים לקניית הדירה מהדיור הציבורי בהנחה משמעותית ממחירה המקורי. זכאים לרכוש דירה זקנים המתגוררים בדיור הציבורי בשכירות למעלה מחמש שנים. כמו כן, זקן שאינו גר בדיוק ציבורי צריך להוכיח שאין לו זכויות על דירת מגורים נוספת ולאחר שקיבל זכאות לדיור ציבורי הוא יכול להגיש בקשה לקניית דירה.

יתר המעוניינים לרכוש דירה בדיור הציבורי, נדרשים להגיש בקשה מסודרת  באמצעות חברת האיכלוס שממנה שכרו את הדירה. כלל הבקשות מרוכזות במשרד הבינוי והשיכון וועדה מתכנסת ובוחרת את הזכאים.

זכויות שוכרי דירה בדיור הציבורי 

קיימים נהלים ברורים מול שוכרי הדירה בדיור הציבורי. חברת האכלוס מתפקדת פעמים רבות גם כמנהלת האחזקה של המבנים ועל כן דיירים חדשים עוברים ובודקים שהנכס שלם ואין בו תקלות מיוחדות. גם לאורך השנים משתתפת בדרך כלל חברת האכלוס (במימון משרד הבינוי והשיכון) בעלויות התיקונים השונים שכן מדובר באוכלוסייה בעלת קשיים סוציו-אקונומיים וכן לחברת האכלוס ולמשרד הבינוי והשיכון יש אינטרס משותף שהנכס ימשיך להיות שלם ומתוחזק לשם המשפחות הבאות אשר יתגוררו בו.

כל אחת מחברות האכלוס והניהול מציעה אפשרויות שונות והסדרים שונים לדיור הציבורי ויש להבין מה מקבלים ומה התנאים בכל חברה. את הנתונים ניתן למצוא באתרים של החברות השונות. החברות הגדולות אשר מחזיקות במרבית הדירות בדיור הציבורי בישראל הינן עמידר ועמיגור. הן גם החברות הותיקות ביותר.

באתר של משרד הבינוי והשיכון מופיעים פרטים רבים נוספים כולל הקריטריונים המדוייקים לבחינת הזכאות לקבלת דירה בדיור הציבורי.

הזכאות לדיור ציבורי הינה הטבה  אשר ניתנת על ידי המדינה במסגרת חוק הדיור הציבורי משנת 1998 לאנשים מיעוטי יכולת אשר זכאים לקורת גג במחיר סמלי. עקב הביקוש חשוב לשים לב שפעמים רבות הטיפול והליך האכלוס אורך זמן רב ודורש המתנה ויש להיערך אליו מראש ובסבלנות רבה.
החברות עמידר, עמיגור, פרזות, חלמיש ושקמונה מחזיקות בחלק העיקרי מכשבעים אלף דירות בישראל, מתחזקות ומפעילות את המבנים בכפוף להנחיות משרד הבינוי והשיכון.
מאמרים אחרונים

קישורים
- בדק בית
- דיור מוגן
- בית אבות


תנאי שימוש

מפת האתר
דיור ציבורי - כנסת צעירה 2012