מהו הפטר? על הפטר בפשיטת רגל

 

 

 
היעד המרכזי של חייבים הפותחים בהליכי פשיטת רגל הנו קבלת צו הפטר.הפטר הוא מונח משפטי המגדיר מצב שבו בית המשפט הדן בהליך פשיטת רגל קובע שחייב המצוי במסגרת הליכי פש"ר ( פשיטת רגל )   פטור מחובותיו , מה שמהווה אחד ממטרותיו המרכזיות של חייב המבקש להיכנס דרך שערי הליך פשיטת הרגל.         
 
במסגרת הליכי הדיון בבקשת החייב להפטר בוחן בית המשפט גורמים רלוונטיים המשפיעים על החלטתו אם לפטור את החייב מחובותיו.          
 
 
כיצד מגיעים להפטר הדרך לקבלת צו הפטר בעבור חייב הנה ע"י הגשת בקשה מתאימה למתן צו הפטר לבית משפט הדן בעניינו ובמסגרתה מבקש אותו חייב כי בית המשפט ימחוק החובות שהוא יצר ויקבע כי אין הוא חייב לפרוע את יתרת חובותיו.
 

הדרך שבה נהג החייב כשחסה תחת מטרית פשיטת הרגל

 
הדרך שבה התנהג חייב בפשיטת רגל במהלך היותו בפשיטת הרגל וטרם הפטרתו מחובותיו הנה נתון חשוב ומשמעותי שנבחן במסגרת בקשת החייב להפטר. לחייב שעמד בהתחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל סיכוי גבוה יותר להיפטר מחובותיו באמצעות צו הפטר.
 

התנהגות החייב במהלך היותו מצוי בהליך פשיטת הרגל

 
התנהגות חייב במהלך תקופת היותו בהליכי פשיטת רגל ובעיקר מידת קיום התחייבויותיו השונות במסגרת הליכי פשיטת רגל מהווים גורם שנעשה בו שימוש   כשנשקלת על ידי בית המשפט ההחלטה אם לפטור את החייב מחובותיו.
 

נסיבות שבהם לא ינתן הפטר

 
בית המשפט לא יתן לחייב בפשיטת רגל המבקש הפטר צו הפטר בנסיבות מסוימות ובכלל זה במצבים הבאים:
 
  • החייב ניהל אורח חיים פזרני ויצר את חובותיו תוך התנהגות נמהרת.
  • החייב ניצל רעה את הליכי פשיטת הרגל. החייב ביצע העדפת נושים ב-3 החודשים טרם מתן צו הכינוס.
  • החייב לא נתן הסבר מניח את הדעת אודות אופן יצירת חובותיו.
  • הסכום המצוי בקופת הכינוס בהשוואה להיקף תביעות החוב
 
הסכום המצוי בקופת הכינוס עקב תשלומי החייב וסך היקף תביעות החוב התלויות ועומדות כנגדו הם   שני פרמטרים הנמדדים ם במסגרת הבקשה למתן צו הפטר כשבית המשפט בוחן למעשה את מידת הלימות היחס שבין שני פרמטרים או לצורך מחיקת החובות של החייב באמצעות צו ההפטר.
 

ביטול הגבלות פשיטת הרגל במקביל למתן צו ההפטר

 
לבית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל שפתח בהם החייב סמכות להורות על ביטול כל ההגבלות שהוטלו על החייב בהתאם לפקודת פשיטת הרגל והחלטות בית המשפט וזאת במקביל להפטרתו מחובותיו.
 

חובות שעליהם חל ההפטר

 
ההפטר שניתן במסגרת הליך פשיטת הרגל מביא להפטרתו של החייב מחובותיו ברי התביעה בפשיטת רגל . יחד עם זאת יש חובות מסוימים שהחייב שקיבל הפטר לא יופטר מהם ובין היתרחוב שנוצר כתוצאה של תובענה למזונות וכן חוב בגין קנס למדינה או בגין התחייבות להימנע מביצוע עבירה

 
מאמרים אחרונים

קישורים
- הלוואה עסקית


תנאי שימוש

מפת האתר