מאבק הרופאים

קיץ 2011 ייזכר בישראל כקיץ של מחאות חברתיות ורצון אמיתי של ארגונים ויחידים בישראל ליצור סביבה יותר טובה לחיות בה. ובחיים קודם קל חשובה הבריאות. מאבק הרופאים נמשך מאה חמישים ושמונה ימים במטרה להעלות את תנאיהם של הרופאים ואת מעמדה של הרפואה הציבורית בישראל.

לאחר מאבק ממושך אשר כלל השבתה של בתי חולים והתפטרות של מתמחים רבים מבתי החולים הסתיים בחודש דצמבר 2011 המאבק. עיקרי הדרישות במאבק הרופאים היו חיזוק הפריפריה, עלייה בשכר הרופאים ויצירת אופק קידום ותנאים סוציאליים מתאימים לעוסקים במקצוע הכל כך חשוב המדינת ישראל. מאבק הרופאים ייזכר כאחד המאבקים הארוכים שחוותה מדינת ישראל. ד"ר לאוניד אידלמן,יו"ר ההסתדרות הרפואית, אשר הוביל את המאבק מטעם הרופאים אל מול האוצר אמר ביום חתימת ההסכם:" נפל דבר בישראל, נחתם הסכם היסטורי.

מטפלים במדינת ישראל

לאורך כל המאבק הניפו הרופאים את הדגל של האחריות החברתית שלהם לטיפול במדינה. הפן אשר הוביל את המאבק היה שאף אדם לא רוצה להפקיד בן משפחה קרוב לטיפול בידי מתמחה שעובד במשמרת של עשרים וחמש שעות ברציפות. היכולת ליצור אמפתיה רבה מהציבור התגברה ועל אף הסבל שנגרם לציבור לא קמו תנועות נגד מחאת הרופאים ואזרחים רבים עודדו את פעולתם והבינו את חשיבותה הרבה. הקצר התקשורתי היה לאורך הזמן עם משרד האוצר במסגרתו התפוצצו דיונים רבים סביב נושאי המימון וגובה הדרישות שהציבו הרופאים.

במסגרת ההסכם שנחתם בחודש דצמבר תועבר למערכת הרפואה הציבורית תוספת של כשני מיליארד וחצי שקלים בפריסה לאורך תשע שנים. עוד מהישגיו המשמעותיים של ההסכם, העלאה של השכר הממוצע לשעה לרופאים בארבעים ותשעה אחוזים.

לשם המחשה, על פי ההסכם שהושג, רופא אשר נמצא בהתמחות המוגדרת כ"מקצוע מצוקה", אשר מבצע שש תורנויות ומעלה יקבל העלאה של כארבעת אלפים שקלים בחודש. ומתמחה דומה המתגורר בפריפריה יהנה מעלייה של כתשעת אלפים שקלים בשכרו החודשי. עליה של כחמישים אחוזים בשכרו.

דואגים לרופאים – דואגים לחולים

אחד הנושאים המשמעותיים אשר הביא עימו המאבק הינו התפיסה כי יש לדאוג גם לרמת הרפואה ושזו תהיה תוצר של העלאות בשכר והשתלמויות ואופק קידום לרופאים. ד"ר לאוניד אידלמן,יו"ר ההסתדרות הרפואית אמר ביום חתימת ההסכם "אחת מהבעיות הקשות היא שרופא עובד הרבה שנים ואין לו אפשרויות לקידום, אנחנו פתחנו מעמד חדש. הוספנו ימי השתלמות, פעם ראשונה במדינת ישראל

לרופאים תהיה שמירת שכר בעת השתלמות". התובנה כי הדאגה לרופאים, לשכרם ומעמדם תורמת גם לשמירה על רמה גבוה של הרפואה הציבורית בישראל הינה חלק מהפירות אשר הביאה רוח התקופה של קיץ המחאה בישראל.

הגדרת תפקיד הרופא

אחד הסעיפים שמופיעים בהסכם הינו הקמת ועדה אשר תקבע מהם המשימות והתפקידים אותם נדרש רופא לבצע בבתי חולים ובאילו תחומים יכולות להקל עליו אחריות או עובדים אדמיניסטרטיביים ולפנות את זמן הרופא לטיפול בחולים.

עוד נקבע כי למערכת הבריאות יתווספו 1000 תקנים נוספים אשר אמורים להקל על השעות הרבות אותם עובדים רופאים בבתי החולים.

אחת התמונות הקשות במהלך מאבק הרופאים היתה הצפייה ברופאים ומתמחים רבים אשר איימו והתפטרו מתפקידם. בסיום המאבק קרא דוקטור אידלמן לרופאים לחזור בהם ולשוב אל בתי החולים ולטפל בחולים. רופאים רבים קיבלו את דבריו וחזרו אל בתי החולים. המאבק זכה לתמיכה רבה וסוקר הן בתקשורת והן באמצעי המדיה החברתית אשר סייעה לרופאים לגייס תמיכה ולשמור על מאבקם מאוחד לאורך כחצי שנה עד להשגת ההסכם המיוחל.
מאמרים אחרונים

קישורים
- זכויות החולה
- זכויות בבתי חולים
- מימוש זכויות רפואיות
- רשלנות רפואית
- דיור ציבורי


תנאי שימוש

מפת האתר
כנסת צעירה 2012