פשיטת רגל - לא מילה גסה

 

 


הליכי פשיטת הרגל במדינת ישראל מתנהלים על ידי בתי המשפט המחוזי ומטרתם להסדיר חובות חייבים אשר אינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם. הסדרת החוב נעשת בצורה מרוכזת תוך התייחסות לאינטרסים השונים של הנושים והחייבים.
 
במסגרת הליכי פשיטת הרגל מתקיימים שלבים שונים בעלי משמעויות שונות.
 

יתרונותיו של הליך פשיטת הרגל

 
להליכי פשיטת הרגל יתרונות משמעותיים , הן בעבור החייב עצמו והן בעבור הנושה. לדוגמא , במסגרת הליכי פשיטת הרגל רשאי חייב לבקש ולקבל הפטר מהחובות ברי התביעה שנצברו על ידו וזה מאפשר לו מחיקת חובות ופהתחלת דף חדש ללא נושים המתדפקים על דלתו ודורשים את כספם
 
בנוסף במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן להביא לביטולם של הליכי גביה שונים שננקטו נגד החייב על מנת לאכוף את החוב ביתר קלות בהשוואה להליכי הוצאה לפועל , שכן להחלטת בית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל השפעה רוחבית על כלל תיקי ההוצאה לפועל הכלולים בהליך פשיטת הרגל , מה שמאפשר, הלכה למעשהביטול הליכי הוצל"פ רבים על ידי החלטה אחת.
 
מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בהליכי פשיטת רגל על מנת למנות השלכות חמורות הנובעות מאי ביצוע תקין של ההליך או פסילת ההליך כולו.

הגשת בקשת החייב להכרזתו כפושט רגל 

 
במסגרת שלב זה של ההליך נפתח תיק פשיטת הרגל בבית המשפט ועם פתיחתו מוגשת בקשת החייב להכרזתו כפושט רגל שאליה נלוות עמדת הכונס הרשמי לבקשה.        
 

כינוס נכסי החייב

 
בשלב זה המתחיל במועד שבו ניתן צו כינוס ועד למועד הכרזת החייב כפשוט רגל נמצא החייב תחת צו כינוס שבמסגרתו מוקנים נכסיו של החייב לנאמן . במסגרת צו הכינוס נוהג בית המשפט לעכב את ההליכים כנגד החייב , להורות לחייב לבצע תשלומים חודשיים לקופת הכינוס וכן לחייב את החייב בדיווח תקופתי . כמו כן במסגרת צו הכינוס מטיל בית המשפט על החייב הגבלות שונות.
 

מתן צו פשיטת רגל לחייב 

 
עם התקיימותם של התנאים הנדרשים לצורך הכרזת החייב כפושט רגל נותן בית המשפט צו פשיטת רגל ובזה מסתיים עוד שלב במסגרת הליכי פשיטת הרגל. עוד יכול בית המשפט להחליט בשלב זה על ביטולם של הליכי פשיטת רגל ככל שהשתכנע כי החייב ניצל הליכי פשיטת הרגל לרעה.
 

שלב מתן ההפטר

 
לרוב לאחר הכרזת החייב כפושט רגל ועל פי בקשה למתן הפטר שתוגש על ידי החייב עשוי בית בית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל של החייב לפטור את החייב מחובותיו במסגרת הליכי פשיטת יצוין בהקשר זה כי צו פשיטת הרגל חל על חובות ברי תביעה בלבד ולא על כל סוגי החובות.
 
הצעת חייב להסדר נושים- במסגרת הליכי פשטת הרגל ובכל שלב רשאי החייב להציע להסדר נושים שמשמעו הסדרת חובותיו לנושיו השונים אשר הנם נושי חובות ברי תביעה בפשיטת רגל. הליך אישור הסדר נושים כולל קבלת עמדתם של הכונס הרשמי./או המנהל המיוחד ו/או נושי החייב.

 
מאמרים אחרונים

קישורים
- הלוואה


תנאי שימוש

מפת האתר